Když ženy rodí s důvěrou v sebe, ve své dítě i v přirozený porodní proces

02.04.2017 18:43

Ženám, které provázím těhotenstvím a porodem, ale i těm, které třeba jen připravuji na porod, se snažím předat nejen informace, ale především u nich povzbudit důvěru, že jsou jako ženy pro porod skvěle vybaveny, a že jsou ve většině případů schopné porodit své dítě vlastními silami.

Statistiky doprovázených porodů

Před časem jsem si začala vést podrobné statistiky porodů, u kterých jako dula doprovázím. Dnes jsem je podrobněji vyhodnotila a zde jsou výsledky.

Celkem se jedná o 41 doprovodů u vaginálních porodů – 14 prvorodiček, 18 druhorodiček, 8 třetirodiček a 1 žena rodila své čtvrté dítě. Pouze dva z těchto 41 porodů byly ukončeny císařským řezem, 39 proběhlo úspěšně vaginální cestou. U žádného z porodů nebyly použity porodnické kleště či vakuum extraktor.

6 žen rodilo po předchozím porodu císařským řezem a 5ti z nich se normální porod podařil a miminko se narodilo vaginální cestou.

Jakým způsobem ženy rodily

V závěru porodu si ženy volily různé polohy. 13 žen porodilo poloze v pololeže na zádech, jak je v českých porodnicích stále ještě obvykle zdravotníky preferováno. Většina žen si ovšem zvolila jinou polohu: 14 žen porodilo v kleku, 5 na boku, 3 v tzv. startovací poloze (jedna noha ve dřepu, jedna v kleku, podobně jako na startovacím bloku), 2 porodily ve dřepu, 2 ve vzpřímeném sedu (jako na porodní stoličce) a 1 žena porodila ve stoje.

Dvě třetiny žen (27 porodů) zvládly svůj porod bez jakýchkoliv léků (umělého oxytocinu, léků na tlumení bolesti, spasmolitik, antibiotik…). Pouze 3 ženy dostaly do žíly umělý oxytocin na posílení děložních kontrakcí během 1. doby porodní, další 3 ženy dostaly oxytocin do žíly až během 2. doby porodní. 7 dalších žen mělo oxytocin (nebo jiný lék na stažení dělohy) na porod placenty, případně na poporodní krvácení – to nastalo ve větším rozsahu pouze u dvou porodů. Nedávno jsem četla statistiky ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) a vcelku mě překvapilo, že v ČR v roce 2013 proběhlo zcela bez léků jen 16 % porodů a 81 % rodiček v nějaké fázi porodu dostalo do žíly léky podporující děložní stahy (umělý oxytocin nebo jiná uterotonika).

Takřka všechny doprovázené ženy se rozhodly rodit bez farmakologického tlumení bolesti a svůj porod krásně zvládly s využitím jiných metod uvolnění a úlevy od bolesti, především pomocí úlevových poloh, relaxačních a dechových technik, masáží, teplé vody, aromaterapie či akupresurních bodů a láskyplné péče a povzbudivých slov své duly a samozřejmě i svých partnerů. Pouze u jednoho porodu se žena rozhodla pro epidurální analgezii a jedna další žena využila na uvolnění děložního hrdla spasmolytického čípku. Infuze analgetik na úlevu od bolesti nebyla použita ani jednou.

Pouze u třech porodů byl proveden nástřih hráze. 11 žen porodilo zcela bez poranění či nastřižení hráze. Ve dvou případech došlo k drobnému poranění, které nebylo ošetřeno šitím. 23 žen porodilo s povrchovým poraněním hráze 1. stupně (kůže a podkoží). K rozsáhlejším poraněním (2., 3. nebo dokonce 4. stupně) nedošlo u žádného z porodů. A to přestože některé děti nebyly žádní drobečci. Největší miminko mělo 4,7 kg a narodilo se vcelku velmi rychle, přestože jeho maminka rodila vaginálně poprvé.

Po narození miminka

U 34 porodů (83 %) proběhlo na přání maminky, respektive obou rodičů, úplné dotepání pupečníku, u 4 porodů bylo dotepání puečníku jen částečné. U jednoho porodu byl pupečník přerušen hned po porodu (s odůvodněním, že dítě potřebuje stimulaci na výhřevném lůžku).

Téměř všechny děti (37) byly na přání maminky položeny hned po porodu na její břicho a 33 zde setrvalo nerušeně alespoň do ukončení prvního kojení, většinou po celou dobu (2 a více hodin) pobytu na porodním sále. V několika případech část této doby miminko strávilo na těle svého tatínka, zvláště když maminka nemohla mít po celou dobu své miminko na svém těle. U 4 dětí byl kontakt kůže na kůži krátce přerušen kvůli prvním ošetření na výhřevném lůžku a maminka poté miminko dostala dle svého přání nezabalené zpět. Jedno miminko bylo se souhlasem maminky zabaleno do zavinovačky před prvním nakojením. A jedno bylo bohužel odneseno a zabaleno bez souhlasu rodičů.  

 

Tímto bych chtěla poděkovat všem zdravotníkům, kteří  jsou vstřícní k naplňování porodních přání žen, poskytují vstřícnou a podporující péči a jsou otevření spolupráci s dulou, coby profesionálním doprovodem rodičky. Zdravé a spokojené dítě a zdravá a spokojená maminka, která od porodu odchází s dobrým pocitem, je naším společným cílem.
Děkuji také všem ženám i jejich partnerům za důvěru, se kterou si mě vybraly jako doprovod na jejich cestě těhotenstvím, porodem a raným mateřstvím.
 

—————

Zpět