JAK PODPOŘIT DOBRÝ PRŮBĚH PORODU 2

27.10.2023 14:29
 
Porod je fyzická aktivita. Je důležité být ODPOČATÁ, abys měla dost sil. Nikdy dopředu nevíme, jak dlouho bude porod trvat, kdy se spustí a jak bude náročný. Proto v posledních týdnech před termínem hodně odpočívej. Pokud v noci špatně spíš, tak si jdi lehnout po obědě a zkus se dospat.
 
Večer choď dříve SPÁT. Porody často probíhají v noci. Když se z večera pár hodin prospíš, před tím, než se porod třeba během noci spustí, tak jedině dobře.
 
Když se porod ohlásí a ty pociťuješ slabší, nepravidelné stahy, které trvají krátce, tedy třeba 10 - 50 sekund a mají delší rozestupy (5 a více minut), tak si nech přítmí, odpočívej a pospávej v poloze na boku. Pravděpodobně jde buď o poslíčky, které ještě ustanou nebo úvodní, tzv. latentní část porodu – děložní hrdlo se ještě výrazně neotevírá i když už cítíš stahy. Aktivita dělohy v této fázi může ještě ustat a je citlivá na vyrušení, ostré světlo... Latentní část porodu může trvat i řadu hodin, zvláště u prvorodičky. Relaxace a pospávání během této fáze ti ušetří spoustu sil na vlastní porod.
 
Když se porod rozeběhne a přejde do své aktivní fáze, tak to poznáš – stahy dělohy zesílí, prodlouží se na 60 sekund a zpravidelní se. Interval, tedy od začátku jedné, do začátku další kontrakce se zkrátí na 3-4 minuty.
 
Relaxuj během celého porodu. Proto jsou mezi jednotlivými stahy pauzy. Děloha relaxuje, relaxuj taky. UVOLNI celé tělo, zavři si oči, odpočívej a pokud jsi hodně unavená, tak klidně i v pauzách mezi pospávej.
 
Relaxovat znamená uvolnit napětí v CELÉM TĚLE. Představ si, že jsi hadrová panenka. Uvolni postupně celé tělo, svaly v obličeji, čelisti, ramena a paže, záda, hýždě, nohy až po špičky prstů.
 
Relaxovat znamená uvolnit také MYSL. Nech odplout veškeré myšlenky, které k tobě přichází a ruší tě. Nezabývej se jimi. Nic neřeš, rozhodně nic, co nesouvisí s porodem. Buď jen tady a teď, v přítomném okamžiku. Jen vnímej, co se ve tvém těle děje.
 
Jediným tvým úkolem je uvolnit napětí v celém těle a prodýchávat porodní VLNY. A o tom zas příště…

 

—————

Zpět