Podpora duly

 

Ženy pomáhají ženám během porodu odpradávna – tato praxe je rozšířena v různých kulturách všude ve světe a přetrvává až dodnes. S přesunem porodů do porodnic se však tato tradice oslabila nebo zcela přerušila. Zpočátku velmi neosobní a sterilní prostředí porodnic se začalo postupem času polidšťovat, dveře porodnic se otevřely tatínkům a spolu s nimi se k porodům vracejí i zkušené ženy - pomocnice a pečovatelky, pro které se zažilo označení DULY.

 

Kdo je dula

Dula je zkušená, speciálně proškolená žena, která provází ženu těhotenstvím, během porodu i v počátcích mateřství. Poskytuje jí především emocionální, informační a fyzickou podporu. Dula neposkytuje zdravotní péči, ale doplňuje práci zdravotníků – porodních asistentek a lékařů.

 

Přínos duly u porodu

Kontinuální (nepřetržitá) podpora duly při porodu podle studií, které zahrnuly více než 5 tisíc porodů, přinesla tyto výsledky:

 • zkrácení délky porodu o 25 %
 • snížení užití léků proti bolesti o 31 %
 • snížení použití umělého oxytocinu ke stimulaci porodních kontrakcí o 50 %
 • snížení klešťových porodů o 34 %
 • snížení porodů císařským řezem o 45 %

 

Podpora duly přispívá k lepší pohodě matek i dětí, vede k nižšímu počtu lékařských zásahů při porodu, snižuje počet dětí, které po porodu potřebují lékařskou péči a díky tomu také šetří peníze ve zdravotnictví.

(podle Marshall H. Klaus, John H. Kennel, Phyllis H. Klaus)

 

    "Moje zlatá Dula Monika Kašparová mi moooc pomohla a jsem jí nesmírně vděčná za všechnu lásku, podporu a důvěru, kterou jsem od ní dostala během tehotenství i při samotném porodu." (Klára)

 

Jak může dula pomoci

 1. Dula poskytuje ženě kontinuální podporu – je k dispozici během těhotenství, v průběhu porodu i v prvním období po porodu. Může se stát pro ženu známou a důvěrnou pomocnicí, která jí doprovází v neznámém prostředí porodnice, mezi neznámými zdravotníky.
 2. Dula pomáhá ženě s přípravou na porod – poskytuje potřebné informace, pomáhá jí ujasnit si vlastní preference a přání týkající se porodu, pomáhá s přípravou porodního plánu a během porodu dbá na to, aby byl tento plán maximálně naplňován, pokud je to možné. Může být důvěrně seznámena s obavami, zkušenostmi z předchozích porodů a dalšími specifiky ženy, které jsou důležité pro průběh porodu.
 3. Dula je ženě nápomocná plně a nepřetržitě během celého porodu – od doby, kdy přijede na zavolání ženy až do konce tzv. 4. doby porodní. Nestane se tedy, že by rodící žena zůstala v průběhu porodu sama. Porodní asistentky v porodnici mohou na část doby odcházet, střídat se po skončení služby apod. Může být ženě k dispozici již v začátcích porodu před odjezdem do porodnice.
 4. Dula pomáhá během porodu vytvořit takové podmínky, aby se žena cítila dobře a bezpečně, mohla se uvolnit a plně se soustředit sama na sebe a na samotný porod.
 5. Pomáhá ženě s komunikací se zdravotníky během porodu v porodnici – rodící žena se tak může soustředit více sama na sebe a je méně rušena během porodu.
 6. Během porodu poradí a pomůže ulevit od bolesti, umí používat nefarmakologické úlevové prostředky.
 7. Během porodu je oporou i pro partnera, pomůže mu se lépe zorientovat se v neznámém prostředí porodnice; porozumět tomu, co se zrovna odehrává; účinně se zapojit do podpory rodící ženy, pokud si to oba partneři přejí.
 8. Dula většinou zná prostředí a praxi vybrané porodnice nebo alespoň běžnou praxi jiných porodnic, pomůže se ženě zorientovat, pomůže vysvětlit případné nejasnosti.
 9. Dula je bohatým zdrojem informací, zkušeností a kontaktů, poskytuje možnost svěřit obavy či problémy, které jí v souvislosti s těhotenstvím trápí, pomáhá najít vnitřní uklidnění a naladění se na blížící se porod.
 10. Podporuje ženu i po porodu, někdy v nelehkých začátcích mateřství a péče o miminko, při zahájení kojení, a také po odchodu z porodnice do domácího prostředí.

 

Více o Dulách na Wiki: cs.wikipedia.org/wiki/Dula